Opłaty startowe

Osoby zameldowane w Gminie Urszulin są zwolnione z opłat

Dzieci i młodzież startujące w kategoriach szkół są zwolnione z opłat

40 zł – opłata startowa uprawniająca do udziału w biegach na dystansach 5 i 10 km oraz w 3 Półmaratonie Poleskim.

Do dnia 30 maja 2018 roku wpłat należy dokonywać na poniższy numer rachunku bankowego:
Klub Sportowy „Polesie” Urszulin
22-234 Urszulin, ul. Szkolna 23
Bank Spółdzielczy Cyców o/Urszulin nr 67 8191 1026 2002 2001 6728 0001

W dniach 2-3 czerwca opłat należy dokonywać gotówką w Biurze Zawodów na terenie Targowiska Gminnego w Urszulinie.